Heimildir

Texti síðunnar

AGREEMENT between the European Union and its Member States, of the one part, and Iceland, of the other part, concerning Iceland’s participation in the joint fulfilment of the commitments of the European Union, its Member States and Iceland for the second commitment period of the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:22015A0804(02)&from=GA

DECISION OF THE EEA JOINT COMMITTEE No 269/2019 of 25 October 2019 amending Protocol 31 to the EEA Agreement, on cooperation in specific fields outside the four freedoms. https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/news/20191025.pdf

European Union, 2015: EU ETS Handbook. https://ec.europa.eu/clima/system/files/2017-03/ets_handbook_en.pdf

Eurostat 2015: Manual for air emissions accounts. https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/7077248/KS-GQ-15-009-EN-N.pdf/ce75a7d2-4f3a-4f04-a4b1-747a6614eeb3?t=1447948110000

Hrafnhildur Bragadóttir og Aðalheiður Jóhannsdóttir, 2021. Loftslagsréttur.

IPCC, 2006: 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Volume 1: General Guidance and Reporting. https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol1.html

IPCC, 2018: Summary for Policymakers. In: Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, and T. Waterfield (eds.)]. In Press

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2020: Iceland’s National Plan. https://www.stjornarradid.is/library/02-Rit–skyrslur-og-skrar/Iceland%20National%20Plan%202020.pdf

Umhverfisstofnun, 2023: National Inventory Report. Emissions of greenhouse gases in Iceland from 1990 to 2021. https://ust.is/library/Skrar/loft/NIR/ISL_NIR%202023_15%20april_on_web.pdf

Vefsíða ESB um stefnu í loftslagsmálum, https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies_en

Vefsíða loftslagssamningsins, https://unfccc.int/

Vefsíða Evrópuþingsins, https://www.europarl.europa.eu/portal/en

Gröf á síðunni

Hér er að finna heimildir á bak við gröfin á vefsíðunni, hægt er að nálgast gögnin sjálf með því að smella á hnapp sem birtist í hægra horninu ofarlega á hverju grafi.

Hitafrávik frá árinu 1850. https://ourworldindata.org/grapher/temperature-anomaly

Losun og upptaka koldíoxíðs frá 1959 til 2021. https://www.icos-cp.eu/science-and-impact/global-carbon-budget/2022

Losun koldíoxíðs eftir heimsálfum frá 1850 til 2021. Unnið úr gögnum af: https://ourworldindata.org/grapher/annual-co-emissions-by-region?stackMode=absolute

Losun gróðurhúsalofttegunda eftir flokkum frá 1990-2021. Unnið úr gögnum frá Umhverfisstofnun, send til höfundar síðunnar í apríl 2023.

Losun gróðurhúsalofttegunda – losunarreikningar. Unnið úr gögnum af: https://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Umhverfi/Umhverfi__2_losunlofttegunda__2_losunlofttegunda_aea/UMH31110.px

Skuldbindingar ríkja skv. Kyoto-bókuninni. Unnið úr gögnum af https://unfccc.int/files/kyoto_protocol/application/pdf/kp_doha_amendment_english.pdf.

Dæmi um landsframlög ríkja til Parísarsamningsins og leiðin að kolefnishlutleysi. Unnið úr gögnum af https://www4.unfccc.int/sites/NDCStaging/Pages/All.aspx og https://zerotracker.net/ (sótt 4. mars 2022).

Stefna ESB í loftslagsmálum til 2030. Unnið úr gögnum af: https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action_en og https://unfccc.int/ghg-inventories-annex-i-parties/2023.

Uppgjör á fyrra skuldbindingatímabili Kyoto-bókunarinnar. Unnið úr gögnum af: https://ust.is/library/Skrar/loft/NIR/ISL_NIR%202023_15%20april_on_web.pdf.

Uppgjör á síðara skuldbindingatímabili Kyoto-bókunarinnar. Unnið úr gögnum frá Umhverfisstofnun, send til höfundar síðunnar í apríl 2023 og https://ust.is/library/Skrar/loft/NIR/ISL_NIR%202023_15%20april_on_web.pdf.

Árleg nettólosun og árlegur fjöldi AEA-heimilda. Unnið úr gögnum frá Umhverfisstofnun, send til höfundar síðunnar í apríl 2023 og https://ust.is/library/Skrar/loft/NIR/ISL_NIR%202022_15%20april%20submission_submitted.pdf

Losun staðbundinna fyrirtækja innan ETS 2005-2020. Unnið úr gagnagrunni ETS-kerfisins frá árinu 2013: https://ec.europa.eu/clima/ets/allocationCompliance.do?languageCode=en&registryCode=IS. Unnið úr grænu bókhaldi fyrirtækjanna fyrir árin 2005-2013: https://ust.is/atvinnulif/mengandi-starfsemi/umhverfisupplysingar-graent-bokhald/skyrslur/.

Samfélagslosun frá 2005-2022 og fjöldi AEA-heimilda frá 2021-2030. Tölur um losun eru unnar úr gögnum frá Umhverfisstofnun, send til höfundar síðunnar apríl 2023. Bráðabirgðatala ársins 2022, https://ust.is/loft/losun-grodurhusalofttegunda/bradabirgdatolur/. Tölur um fjölda AEA-heimilda eru unnar úr https://www.stjornarradid.is/library/02-Rit–skyrslur-og-skrar/Iceland%20National%20Plan%202020.pdf.

Möguleg losun til 2030. Unnið úr gögnum frá Umhverfisstofnun, send til höfundar síðunnar í apríl 2023; https://ec.europa.eu/clima/ets/allocationCompliance.do?languageCode=en&registryCode=IS (gagnagrunnur ETS-kerfisins); https://ust.is/atvinnulif/mengandi-starfsemi/umhverfisupplysingar-graent-bokhald/skyrslur/ (grænt bókhald); https://www.stjornarradid.is/library/02-Rit–skyrslur-og-skrar/Iceland%20National%20Plan%202020.pdf. Losunarstuðlar fyrir framreikninga á losun fyrirtækja innan ETS voru unnir úr gagnagrunni ETS-kerfisins og grænu bókhaldi fyrirtækjanna síðustu ár.

Þróunar losunar frá 1990 til 2021. Unnið úr gögnum frá: https://unfccc.int/ghg-inventories-annex-i-parties/2023 og https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL.

Losun á hvern íbúa á Íslandi og ESB árið 2021. Unnið úr gögnum af: https://unfccc.int/ghg-inventories-annex-i-parties/2023, https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/dashboards/emissions-trading-viewer-1 og https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL.

Losun eftir flokkum og kerfum til að draga úr losun. Unnið úr gögnum af: https://unfccc.int/ghg-inventories-annex-i-parties/2021 (skil Íslands til loftslagssamningsins 2021) og https://ec.europa.eu/clima/ets/allocationCompliance.do?languageCode=en&registryCode=IS (gagnagrunnur ETS-kerfisins).

Uppgjör skv. Kyoto-bókuninni. https://unfccc.int/sites/default/files/08_unfccc_kp_ref_manual.pdf

Takmörkum á losun ríkja á fyrra skuldbindingatímabili Kyoto-bókunarinnar. Unnið úr gögnum af https://unfccc.int/process-and-meetings/the-kyoto-protocol/what-is-the-kyoto-protocol/kyoto-protocol-targets-for-the-first-commitment-period og https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/progress/kyoto_1_en.

Markmið um samdrátt í samfélagslosun eftir ríkjum ESB til 2020. Heimild: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009D0406&from=EN.

Losun fyrirtæja í flugi, iðnaði og orkuvinnslu innan ETS frá 2005 til 20222. Heimild: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/dashboards/emissions-trading-viewer-1.

Markmið um samdrátt í samfélagslosun eftir ríkjum til 2030. Heimild: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D2126&from=EN

Samanburður á samfélagslosun ESB-ríkja og Íslands. Unnið úr gögnum af: https://unfccc.int/ghg-inventories-annex-i-parties/2023 og https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL.

Innleiðing sjóflutninga í viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir. Heimild: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021PC0551

Markmið um hlutfallslegan samdrátt í samfélagslosun eftir ríkjum árið 2030. Heimild: https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/fit-for-55-effort-sharing-regulation/

Markmið ríkja um nettólosun eða nettóbindingu í landnotkunarflokknum árið 2030. Heimild: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021PC0554

Lágmarksíblöndun sjálfbærs flugeldsneytis (SAF) og rafeldsneytis. Heimild: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0561

Hlutfallslegur samdráttur í losunarkræfni skipaeldsneytis 2025-2050. Heimild: https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/fit-for-55-refueleu-and-fueleu/

Ljósmyndir á síðunni

Forsíða - banner Jeremy Bishop/Unsplash

Forsíða 1-Inngangur CHUTTERSNAP/Unsplash

Forsíða 2-Losun gróðurhúsalofttegunda Nik Shuliahin/Unsplash

Forsíða 3.Viðbrögð alþjóðasamfélagsins Chris Karidis/Unsplash

Forsíða 4.Skuldbindingar Íslands Einar H. Reynis/Unsplash

Forsíða 5.Samanburður við önnur lönd Science in HD/Unsplash

Forsíða 6.Hugtök og orðskýringar Gretar Ívarsson/Wikimedia Commons

WIJI/Shutterstock

Anna_Pushkareva/Shutterstock

William Bossen/Unsplash

Matt Howard/Unsplash

Christian Kobierski/Shutterstock

Knut Troim/Unsplash

Iakov Filimonov/Shutterstock

Su San Lee/Unsplash

Qiu Ju Song/Shutterstock

Thijs Stoop/Unsplash

Kalea Morgan/Unsplash

Luca Baggio/Unsplash

alexey starki/Unsplash

Andy Li/Unsplash

DariaGa/Shutterstock

Jonatan Pie/Unsplash

Behzad Azandaryan/Unsplash

Gudkov Andrey/Shutterstock

JuniperPhoton/Unsplash

Sam Bark/Unsplash

Héolïse Delbos/Unsplash

Toa55/Shutterstock

Halldór Hafdal Halldórsson

Michiel Annaert/Unsplash

Toa Heftiba/Unsplash

Mauro-Fabio Cilurzo/Unsplash

Nancy O’Connor/Unsplash

Jorge Fernández Salas/Unsplash