Heimildir

Texti síðunnar

AGREEMENT between the European Union and its Member States, of the one part, and Iceland, of the other part, concerning Iceland’s participation in the joint fulfilment of the commitments of the European Union, its Member States and Iceland for the second commitment period of the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:22015A0804(02)&from=GA

DECISION OF THE EEA JOINT COMMITTEE No 269/2019 of 25 October 2019 amending Protocol 31 to the EEA Agreement, on cooperation in specific fields outside the four freedoms. https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/news/20191025.pdf

Eurostat 2015: Manual for air emissions accounts. https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/7077248/KS-GQ-15-009-EN-N.pdf/ce75a7d2-4f3a-4f04-a4b1-747a6614eeb3?t=1447948110000

Hrafnhildur Bragadóttir og Aðalheiður Jóhannsdóttir, 2021. Loftslagsréttur (bókarhandrit).

IPCC, 2006: 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Volume 1: General Guidance and Reporting. https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol1.html

IPCC, 2018: Summary for Policymakers. In: Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, and T. Waterfield (eds.)]. In Press

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2020: Iceland’s National Plan. https://www.stjornarradid.is/library/02-Rit–skyrslur-og-skrar/Iceland%20National%20Plan%202020.pdf

Umhverfisstofnun, 2021: National Inventory Report. Emissions of greenhouse gases in Iceland from 1990 to 2019. https://ust.is/library/Skrar/NIR%202021_15%20april_UNFCCC_submission_FINAL.pdf

Vefsíða ESB um stefnu í loftslagsmálum, https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies_en

Vefsíða loftslagssamningsins, https://unfccc.int/

Gröf á síðunni

Hér er að finna heimildir á bak við gröfin á vefsíðunni, hægt er að nálgast gögnin sjálf með því að smella á hnapp sem birtist í hægra horninu ofarlega á hverju grafi.

Hitafrávik frá árinu 1850. https://ourworldindata.org/grapher/temperature-anomaly

Losun koldíoxíðs eftir heimsálfum frá 1850 til 2019. Unnið úr gögnum af: https://ourworldindata.org/grapher/annual-co-emissions-by-region?stackMode=absolute

Losun gróðurhúsalofttegunda eftir flokkum frá 1990-2019. Unnið úr gögnum frá Umhverfisstofnun, send til höfundar síðunnar í júní 2021.

Losun gróðurhúsalofttegunda – losunarreikningar. Unnið úr gögnum af: https://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Umhverfi/Umhverfi__2_losunlofttegunda__2_losunlofttegunda_aea/UMH31110.px

Skuldbindingar ríkja skv. Kyoto-bókuninni. Unnið úr gögnum af https://unfccc.int/files/kyoto_protocol/application/pdf/kp_doha_amendment_english.pdf.

Stefna ESB í loftslagsmálum til 2030. Unnið úr gögnum af: https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action_en og https://unfccc.int/ghg-inventories-annex-i-parties/2021

Uppgjör á fyrra skuldbindingatímabili Kyoto-bókunarinnar. Unnið úr gögnum af: https://ust.is/library/Skrar/NIR%202021_15%20april_UNFCCC_submission_FINAL.pdf.

Uppgjör á síðara skuldbindingatímabili Kyoto-bókunarinnar. Unnið úr gögnum frá Umhverfisstofnun, send til höfundar síðunnar í júní 2021 og https://ust.is/library/Skrar/NIR%202021_15%20april_UNFCCC_submission_FINAL.pdf. ATH: Gögnin frá Umhverfisstofnun ná til ársins 2019; gert er ráð fyrir að árið 2020 hafi losun að frádreginni bindingu verið 2.000.000 t CO2íg.

Árleg nettólosun og árlegur fjöldi AEA-heimilda. Unnið úr gögnum frá Umhverfisstofnun, send til höfundar síðunnar í júní 2021 og https://ust.is/library/Skrar/NIR%202021_15%20april_UNFCCC_submission_FINAL.pdf. ATH: Gögnin frá Umhverfisstofnun ná til ársins 2019; gert er ráð fyrir að árið 2020 hafi losun að frádreginni bindingu verið 2.000.000 t CO2íg.

Losun staðbundinna fyrirtækja innan ETS 2005-2020. Unnið úr gagnagrunni ETS-kerfisins frá árinu 2013: https://ec.europa.eu/clima/ets/allocationCompliance.do?languageCode=en&registryCode=IS. Unnið úr grænu bókhaldi fyrirtækjanna fyrir árin 2005-2013: https://ust.is/atvinnulif/mengandi-starfsemi/umhverfisupplysingar-graent-bokhald/skyrslur/

Samfélagslosun frá 2005-2020 og fjöldi AEA-heimilda frá 2021-2030. Tölur um losun eru unnar úr gögnum frá Umhverfisstofnun, send til höfundar síðunnar í júní 2021 (ná frá 1990-2019) og gögnum (fyrir árið 2020) sem finna má á vefsíðu Umhverfisstofnunar (https://ust.is/loft/losun-grodurhusalofttegunda/bradabirgdatolur/). Tölur um fjölda AEA-heimilda eru unnar úr https://www.stjornarradid.is/library/02-Rit–skyrslur-og-skrar/Iceland%20National%20Plan%202020.pdf. Fjöldi AEA-heimilda er þó umreiknaður til að endurspegla þann hlýnunarmátt sem notast var við í skilum Íslands til loftslagssamningsins árið 2021 þannig að tölurnar séu sambærilegar við samfélagslosun á tímabilinu 2005-2020.

Möguleg losun til 2030. Unnið úr gögnum frá Umhverfisstofnun, send til höfundar síðunnar í júní 2021 (ná frá 1990-2019) og gögnum (fyrir árið 2020) sem finna má á vefsíðu Umhverfisstofnunar (https://ust.is/loft/losun-grodurhusalofttegunda/bradabirgdatolur/); https://ec.europa.eu/clima/ets/allocationCompliance.do?languageCode=en&registryCode=IS (gagnagrunnur ETS-kerfisins); https://ust.is/atvinnulif/mengandi-starfsemi/umhverfisupplysingar-graent-bokhald/skyrslur/ (grænt bókhald); https://www.stjornarradid.is/library/02-Rit–skyrslur-og-skrar/Iceland%20National%20Plan%202020.pdf.. Losunarstuðlar fyrir framreikninga á losun fyrirtækja innan ETS voru unnir úr gagnagrunni ETS-kerfisins og grænu bókhaldi fyrirtækjanna síðustu ár.

Þróunar losunar frá 1990 til 2019. Unnið úr gögnum frá: https://unfccc.int/ghg-inventories-annex-i-parties/2021 og https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL.

Losun á hvern íbúa á Íslandi og ESB árið 2019. Unnið úr gögnum af: https://unfccc.int/ghg-inventories-annex-i-parties/2021, https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/dashboards/emissions-trading-viewer-1 og https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL.

Losun eftir flokkum og kerfum til að draga úr losun. Unnið úr gögnum af: https://unfccc.int/ghg-inventories-annex-i-parties/2021 (skil Íslands til loftslagssamningsins 2021) og https://ec.europa.eu/clima/ets/allocationCompliance.do?languageCode=en&registryCode=IS (gagnagrunnur ETS-kerfisins).

Takmörkum á losun ríkja á fyrra skuldbindingatímabili Kyoto-bókunarinnar. Unnið úr gögnum af https://unfccc.int/process-and-meetings/the-kyoto-protocol/what-is-the-kyoto-protocol/kyoto-protocol-targets-for-the-first-commitment-period og https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/progress/kyoto_1_en.

Markmið um samdrátt í samfélagslosun eftir ríkjum ESB til 2020. Heimild: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009D0406&from=EN.

Losun fyrirtæja í flugi, iðnaði og orkuvinnslu innan ETS frá 2005 til 2020. Heimild: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/dashboards/emissions-trading-viewer-1.

Ljósmyndir á síðunni

Forsíða - banner Jeremy Bishop/Unsplash

Forsíða 1-Inngangur CHUTTERSNAP/Unsplash

Forsíða 2-Losun gróðurhúsalofttegunda Nik Shuliahin/Unsplash

Forsíða 3.Viðbrögð alþjóðasamfélagsins Chris Karidis/Unsplash

Forsíða 4.Skuldbindingar Íslands Einar H. Reynis/Unsplash

Forsíða 5.Samanburður við önnur lönd Science in HD/Unsplash

Forsíða 6.Hugtök og orðskýringar Gretar Ívarsson/Wikimedia Commons

WIJI/Shutterstock

Anna_Pushkareva/Shutterstock

William Bossen/Unsplash

Matt Howard/Unsplash

Christian Kobierski/Shutterstock

Knut Troim/Unsplash

Iakov Filimonov/Shutterstock

Su San Lee/Unsplash

Qiu Ju Song/Shutterstock

Thijs Stoop/Unsplash

Kalea Morgan/Unsplash

Luca Baggio/Unsplash

alexey starki/Unsplash

Andy Li/Unsplash

DariaGa/Shutterstock

Jonatan Pie/Unsplash

Behzad Azandaryan/Unsplash

Gudkov Andrey/Shutterstock

JuniperPhoton/Unsplash