8.8 Sjálfspróf

80

Sjálfspróf úr 8. kafla

1 / 7

Hafréttarsáttmálinn er eini heildstæði alþjóðasamningurinn um málefni hafsins og er oft nefndur stjórnarskrá hafsins.

2 / 7

Hver er aðalsamningurinn sem tekur á vörnum gegn mengun frá skipum.

3 / 7

Tilgangur hvaða alþjóðasamnings er að draga úr mengun í Norðaustur-Atlantshafinu?

4 / 7

Hvað er bráðamengun?

5 / 7

Markmið laga um vaktstöð siglinga er að tryggja öruggar siglingar í íslenskri efnahagslögsögu og öryggi skipa, farþega og áhafna, auk þess að efla varnir gegn mengun sjávar frá skipum.

6 / 7

Til að halda úr höfn á Íslandi þurfa skip að hafa _____ til sönnunar um að skipið uppfylli alþjóðlegar lágmarkskröfur.

7 / 7

Samkvæmt lögum um mengun hafs og stranda er öllum höfnum landsins skylt að gera viðbragðsáætlun vegna bráðmengunar innan hafnarsvæða.

Þú náðir