Heimildir og ítarefni fyrir kafla 8

 1. Ásthildur Elva Bernharðsdóttir og Soffía Björk Guðmundsdóttir (2003): Strand m.s. Víkartinds – Rannsókn á viðbúnaði og viðbrögðum vegna strands m.s. Víkartinds þann 5. mars 1997. https://www.ust.is/library/Skrar/utgefid-efni/Annad/vikartindur.PDF
 2. Birnie, Patricia o.fl. (2009): International Law and the Environment (3. útg.). Oxford University Press, Oxford.
 3. Faxaflóahafnir sf. (2019): Viðbragðsáætlun vegna bráðamengunar innan hafnarsvæða: Reykjavík, Grundartangi, Akranes og Borgarnes – Skv. reglugerð um viðbrögð við bráðamengun hafs og stranda nr. 1010/2012. https://www.faxafloahafnir.is/wp-content/uploads/2019/02/A1169-004-U01-Vi%C3%B0brag%C3%B0s%C3%A1%C3%A6tlun-Faxafl%C3%B3ahafna-sf.-vegna-br%C3%A1%C3%B0amenguna.-2019-01.pdf
 4. Harrison, James (2017): Saving the Oceans through Law – The International legal Framework for the Protection of the Marine Environment. Oxford University Press, Oxford.
 5. Ríkisendurskoðun (2014): Alþjóðlegir samningar um varnir gegn mengun sjávar frá skipum. https://www.rikisend.is/reskjol/files/Skyrslur/2014-varnir-gegn-mengun-sjavar.pdf
 6. Umhverfisstofnun (2008): Strand Wilson Muuga – Skýrsla Umhverfisstofnunar 2008. https://www.ust.is/library/Skrar/utgefid-efni/Annad/WilsonMuuga.pdf
 7. Umhverfisstofnun (2015): Aðgerðaáætlun Umhverfisstofnunar, Landhelgisgæslu Íslands og Samgöngustofu um viðbrögð við bráðamengun utan hafna og notkun skipaafdrepa. https://www.ust.is/library/Skrar/Atvinnulif/Haf-og-vatn/Bradamengunarohopp/ADGERDAAAETLUN_MENGUN-UTAN-HAFNA-OG-NOTKUN-SKIPAFDREPA.pdf
 8. Umhverfisstofnun (2018): Greinargerð um bann við notkun svartolíu, https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=9bbb7021-6430-11e8-942c-005056bc530c
Vefsíður:
 1. https://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Pages/oceans-default.aspx
 2. https://www.stjornarradid.is/verkefni/utanrikismal/lagamal/hafrettarmal/
 3. http://www.imo.org
 4. http://www.emsa.europa.eu/member-states-iceland-norway.html
 5. https://www.parismou.org/
 6. https://www.samgongustofa.is/siglingar/eftirlit-og-maelingar/hafnarrikiseftirlit/
Myndir

Mynd 8.1. Steven Coffey/Unsplash

Mynd 8.2. Hnit efnahagslögsögu og landhelgar: Landmælingar Íslands, “IS 50V 24/12 2019 – Mörk. GDB og SHP. ISN2004”, sjá nánar á https://atlas.lmi.is/LmiData/index.php?id=713281602008. Grunnkort: “Natural Earth II with Shaded Relief, Water, and Drainages”, sjá https://www.naturalearthdata.com/downloads/10m-natural-earth-2/10m-natural-earth-2-with-shaded-relief-water-and-drainages/.

Mynd 8.3. https://www.maritimeinfo.org/en/Maritime-Directory/classification-societies-1

Mynd 8.4.MAPROL-aðild. Jrockley – Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3908480

Mynd 8.5.https://www.ospar.org/convention/the-north-east-atlantic og https://qsr2010.ospar.org/en/index.html

Mynd 8.6. http://environmentalaska.us/erika-oil-spill.html og https://www.bbc.com/news/uk-england-39223308

Mynd 8.7. Halldór Hafdal Halldórsson

Mynd 8.8. Honeybadger21/Unsplash

Mynd 8.9. Tony Reid/Unsplash

Mynd 8.10. Simon Infanger/Unsplash

Mynd 8.11. RAX

Mynd 8.12. https://www.faxafloahafnir.is/hafnarthjonusta/vidbragdsaaetlanir/ og https://ust.is/library/Skrar/Atvinnulif/Haf-og-vatn/Bradamengunarohopp/ADGERDAAAETLUN_MENGUN-UTAN-HAFNA-OG-NOTKUN-SKIPAFDREPA.pdf